©  Wszelkie prawa zastrzeżone   2018
MENU
PROGNETIC
ULTRASONIC SYSTEMS
and  AUTOMATION

AUTOMATYKA

Po przygotowaniu projektu elektrycznego, nasi inżynierowie rozpoczynają prace nad oprogramowaniem sterowników PLC (Programmable Logic Controller). Oprogramowanie tworzone jest w oparciu o rzetelnie sporządzony projekt FDS (Functional Design Specification). Wiele lat pracy w zawodzie zaowocowało przygotowaniem własnych standardów programowania, które stosujemy w przypadku , gdy Klient nie narzuca swoich rozwiązań.

SCADA & HMI

Programowanie sterowników

Obecnie inwestorzy chcą wiedzieć coraz więcej na temat maszyn i procesów technologicznych. Odpowiedzią na potrzebę tych informacji są szeroko pojęte systemy raportowania oraz zbierania danych procesowych. W prostych aplikacjach stosujemy darmowe rozwiązania MICROSOFT’u bazujące na MSSQL’u. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, które wykorzystywane jest w największych systemach, opartych np. o pełną wersję MSSQL’a. Dzięki takiemu podejściu możemy korzystać w wielu przypadkach z takich samych narzędzi, a kod jest łatwy do przenoszenia i implementacji. Z reguły to systemy SCADA są odpowiedzialne za logowanie do baz danych, jednak w większych systemach są to oddzielne składniki rozproszonego systemu. Staramy się stosować elastyczne rozwiązania takie jak: Microsoft, SQL, Oracle, Microsoft Reporting, Services Php zapewniając możliwość rozbudowy i migracji do innych systemów i łatwość łączenia z oprogramowaniem innych producentów.

Systemy te stanowią osobną część rynku automatyki. Są to duże systemy zapewniające wgląd w produkcję na każdym z jej etapów. MES (Manufacturing Execution System) wykorzystuje technologie informatyczne w celu lepszej wymiany danych pomiędzy obszarami biznesowymi produkcji, a obszarem faktycznej jej realizacji. Systemy te pracują w czasie rzeczywistym zbierając dane produkcyjne i zarządzają produkcją. Przykładem tak dużego systemu jest Platforma Systemowa z modułami MES i Historianem. System scala w jedno bazy danych, archiwizację procesów, zarządzanie produkcją i raportowanie, dzięki temu w spójny sposób potrafi dostarczyć dane dla obszarów biznesowych, produkcji czy też działu utrzymania ruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można na bieżąco śledzić stany i etapy produkcji oraz podejmować decyzje w przypadku wystąpienia awarii, a tym samym zapewnić większą dostępność maszyn czy linii do realizowanych zadań. MES w znacznym stopniu ułatwia kontrolę nad procesami technologicznymi, a co najważniejsze wspomaga przy zarządzaniu zasobami ludzkimi.

MES

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Na podstawie własnych projektów AKPiA przygotowujemy gotowe rozdzielnie sterujące. Korzystamy ze stałego i niezmiennego zespołu składającego szafy, zapewniając w ten sposób wysoką jakość budowanych elementów. Każda z szaf przed dostawą do Klienta jest testowana, zapewniając tym samym sprawniejsze uruchomienie na obiekcie. Testy szaf również pomagają wykryć ewentualne wady zakupionych podzespołów.

W ramach usługi montażu automatyki montujemy urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową w obiekcie lub liniach technlologicznych.Wykonujemy systemy zasilania elektrycznego, ustawiamy prefabrykaty w obiekcie lub w sterowni, wykonujemy część krosową systemów, wykonujemy część centralną systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem tradycyjnej aparatury tablicowej, regulatorów mikroprocesorowych, sterowników programowalnych i rozproszonych systemów sterowania. Do całości systemu wykonujemy trasy kablowe: konstrukcje nośne i przepusty rur ochronnych, okablowanie sieci komputerowej w obrębie obiektu i sterowni. Na wykonanych trasach układamy przewody elektryczne i pneumatyczne.

AKPiA, PLC & SCADA

Budowa maszyn i urządzeń

W 2015 roku rozszerzyliśmy nasz zakres działalności o dział konstrukcji mechanicznych. Początkowo skupialiśmy się na modernizacjach z udziałem mechaniki. Jednak naszym celem jest dostarczanie na polski rynek całościowych rozwiązań obejmujących mechanikę i sterowanie. Jeśli chodzi o wykonawstwo, to tak jak i w przypadku instalacji automatyki, współpracujemy z wysoko wykwalifikowanym zespołem posiadającym długoletnie doświadczenie.


Panele ultradźwiękowe, Generatory ultradźwiękowe, Przesiewacze ultradźwiękowe, Filtry, Myjnie ultradźwiękowe, Myjnie natryskowe, Chemia, Automatyka, Serwis

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 PROGNETIC